Tekstit

Puhe Vantaan maa- ja asuntopoliittisista linjauksista

Vantaan kaupunginvaltuusto 18.6.2018
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,
me rakastamme Vantaata. Me rakastamme sen metsiä, jokia, peltoja ja katuja, kahviloita ja liikenneyhteyksiä. Keskustan päämääränä on tavallisen kaupunkilaisen hyvinvointi. Kaavoituksen pitää palvella kaupunkilaisen tarpeita eli lähimetsiä ja vesistöjä tulee vaalia, palveluiden saatavuudesta ja laadusta huolehtia, ja liikenne on suunniteltava realistisesti ympäristö ja tekninen kehitys huomioiden.
Vantaan kehittäminen yhteistyössä kaupunkilaisten, virkamiesten ja poliittisten päättäjien kesken sujuu aina vaan paremmin, kun osapuolet ovat avoimessa keskustelussa ja vuorovaikutussuhteessa. Kaupunkilaisilla on oltava aito, suora vaikutusmahdollisuus. Päätöksenteossa teemme kompromisseja, jotka eivät aina miellytä kaikkia. Meidän mielestämme maa- ja asuntopoliittisissa linjauksissa on paljon hyvää, mutta muutama kohta, jotka syystä tai toisesta ei ole muiden ryhmien hyväksymiä.
Keskustan uudessa periaa…

Joustoa päivähoitoon tuntiperusteisella laskutuksella

Vantaan tekemä rajaus subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ja  03/2017 voimaan astuneet päivähoidon uudet laskutusperusteet ovat herättäneet keskustelua vaalikentillä. Ongelmalliseksi koetaan niin osa-aikaisen päivähoidon hoitoaikojen kuin päivähoidon maksujärjestelmänkin joustamattomuus. 
Mielestämme Vantaalla tulee aloittaa selvitystyö kunnallisen päivähoidon laskutusjärjestelmän kehittämisestä tuntiperusteiseksi digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Uudistus tarjoaisi mahdollisuuden tuottaa nykyistä joustavammat ja kustannustehokkaammat varhaiskasvatuspalvelut vantaalaisille lapsiperheille. 
Vantaaseen verrattuna hyvin pienessä Liperin kunnassa päivähoidon laskutus on jo uudistettu hyvin lähelle aidosti tuntiperusteista ja kokemukset ovat erittäin positiivisia. Tuntiperusteinen laskutus on pienentänyt perheiden maksamia päivähoitomaksuja, mutta tuonut silti huomattavia säästöjä kunnan varhaiskasvatusmenoihin toiminnan tehostumisen myötä. 
Tuntiperusteinen laskut…

Lapsen etu edellä kohti parempia palveluja

Olen sitä mieltä, että mitä pienempi lapsi on, sitä parempi hänen on olla samojen, tuttujen ja luotettavien aikuisten hoidossa. Omat vanhemmat, isovanhemmat tai muut lähisukulaiset ja päiväkotien henkilökunta ovat näitä aikuisia. Perheen tulee saada itse valita lapsen hoitomuoto, omaan tilanteeseensa sopiva ratkaisu.

Miten Vantaa voisi tukea lapsiperheitä? Vantaan tulisi panostaa ennaltaehkäisevään kotiapuun, eli jos neuvolassa havaitaan, että perhe tarvitsee apua kotona, he saisivat herkemmin tukea kotiin. Kotihoidon tuen kuntalisän lyhentämistä tulisi tarkastella uudestaan. Olisiko sopivampi ikäraja kuitenkin korkeampi kuin 1,5 vuotta?

Miten lastenhoitajat ja lastentarhanopettajat saataisiin viihtymään työssään? Uskon, että osallistamalla heitä, antamalla vapauksia työn suunnitteluun ja toteutukseen ja pitämällä huolta työhyvinvoinnista. Ja tietysti takaamalla sen, että ryhmäkoot eivät kasva ja että erityistilanteisiin on saatavissa apua. Uudet varhaiskasvatuksen periaatteet sisältä…

Millä tavoin voin edistää vantaalaisten terveyttä?

Täytin juuri tämän vaalikoneen: http://www.terveysehdokas.fi/ehdokas/maija-vanhanen/

"Olen viiden tähden terveysehdokas! Lue millaisiin terveyttä edistäviin tekoihin olen sitoutunut valtuutettuna.
Vantaalle tarvitaan lisää mahdollisuuksia arkiliikuntaan ja luonnossa liikkumiseen, koska niillä voidaan ennaltaehkäistä sekä ruumiin että mielen ongelmia. Lapsille ja nuorille on tarjottava lisää ilmaisia tai hyvin edullisia urheiluharrastuksia. Sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien aiheuttamat terveyshaitat voivat kostautua koko ihmiselämän ajaksi. Katujen kunnossapidolla tai lahjoittamalla iäkkäämmille vantaalaisille liukuesteet kenkiin saataisiin ehkäistyä kaatumisesta aiheutuvia vammoja. Vantaan tulee edistää kaikkien vantaalaisten terveyttä."

Lupasin myös seuraavia asioita:

Edistän lihasvoimin liikkumista kunnan kaavoitukseen liittyvissä päätöksissä.
Edistän terveellisempään joukkoruokailuun siirtymistä.
Arvioin kaikissa budjettitilanteissa mahdollisuudet pano…

Kunta opettajan ja varhaiskasvattajan työn tukena

Kuva
Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat on saatava kuntoon, siitä varsinkin vaalien alla kaikki tuntuvat olevan samaa mieltä. Niin minäkin. Minusta on myös tärkeää, että henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta pidetään huoli, jotta aikuiset voivat täysillä panostaa lasten ja nuorten kasvattamiseen ja opettamiseen. Päiväkodeissa henkilöstön pysyvyys ja sitoutuminen työhön mahdollistaa pitkäkestoisen hoitosuhteen muodostumisen lapsen ja varhaiskasvattajan välillä. Kouluissa samanaikaisopetus olisi nykypäivää ja sen toteuttamiseen tulisi antaa resursseja.


Päiväkodeissa ja kouluissa ollaan muutoksen tilassa. Perusopetuksen alaluokilla ja lukiossa on astunut voimaan uusi opetussuunnitelma ja yläluokille ja varhaiskasvatukseen uudet opetuksen ja varhaiskasvatuksen perusteet astuvat voimaan ensi syksynä. Suurimmat uudistukset koskevat mm. arviointia, käytänteitä ja opetuskulttuuria, kun mm. koulun ulkopuolinen opetus on kirjattuna opetussuunnitelmaan. Muutosten toteuttamiseen tarvitaan va…

Vaalisivuja

Ensinnäkin, en ole vielä mainostanut omia nettisivujani: www. maijavanhanen.fi!

Puolueellakin on ehdokassivut: http://huolenpitoa.fi/Suomeksi/Kuntavaalit-17/Ehdokkaat/Vantaa/Vanhanen-Maija/637108

Nyt ovat auenneet myös Hesarin, IS:n ja Vantaan Sanomien vaalikoneet:
http://www.vaalikone.fi/kunta2017/vantaa/ehdokas/5700/
http://www.vaalikone.fi/kunta2017/is/vantaa/ehdokas/5700
http://www.vantaansanomat.fi/vaalikone

Ylestä kirjoitin jo aiemmin, sekin kannattaa tsekata: https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2017/vantaa/ehdokkaat/14444?emp=rt-1.rs-h2N0yS%252F%252BPaf%252F%252BX7%252BXg%253D%253D.po-.pk-.pe-.pen-.pr-.pg-.pp-.pd-.ps-.pp1-.pp2-.pn-vanhanen.psr-.psx-&ap=1#!

Rattoisia lukuhetkiä ;)

Miten vanhoja keskuksia kehitetään Vantaalla?

Eilen 13.3. Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa käsittelimme muun muassa kahta kohdetta, jotka ovat saman prosessin eri vaiheissa olevia vanhojen keskuksien kaavoja.

Niille, jotka tuntevat miten Myyrmäen keskustaa on suunniteltu, tietävät, että koko kehittämistyö on käynnistynyt viime vuosikymmenellä, vaikka se on ollut näkyvää vasta viime vuosina. Myyrmäki-liike on mahtavasti onnistunut aktivoimaan kuntalaisia ja Myyrmäestä on luotu Myyr York, katutaiteen keskus ja rento, positiivisen kuhinan paikka. Myyrmäestä järjestettiin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu, jonka voittajan valinnassa, suunnitelman jatkokehittelyssä ja myrtsiläisten osallistamisessa on koko ajan ollut innovatiivisia ja helposti lähestyttäviä tapoja, kuten esimerkiksi mobiilikysely tai 3D-peli.
Kokeile itse: http://mallikaupunki.fi/myyrmaki/

Myyrmäen kaavat ovat nyt edenneet asemakaavavaiheeseen ja ne menivät lautakunnassa eteenpäin nähtäville, minkä jälkeen ne tulevat kaupunkisuunnittelulautakunt…