Joustoa päivähoitoon tuntiperusteisella laskutuksella

Vantaan tekemä rajaus subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ja  03/2017 voimaan astuneet päivähoidon uudet laskutusperusteet ovat herättäneet keskustelua vaalikentillä. Ongelmalliseksi koetaan niin osa-aikaisen päivähoidon hoitoaikojen kuin päivähoidon maksujärjestelmänkin joustamattomuus. 

Mielestämme Vantaalla tulee aloittaa selvitystyö kunnallisen päivähoidon laskutusjärjestelmän kehittämisestä tuntiperusteiseksi digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Uudistus tarjoaisi mahdollisuuden tuottaa nykyistä joustavammat ja kustannustehokkaammat varhaiskasvatuspalvelut vantaalaisille lapsiperheille. 

Vantaaseen verrattuna hyvin pienessä Liperin kunnassa päivähoidon laskutus on jo uudistettu hyvin lähelle aidosti tuntiperusteista ja kokemukset ovat erittäin positiivisia. Tuntiperusteinen laskutus on pienentänyt perheiden maksamia päivähoitomaksuja, mutta tuonut silti huomattavia säästöjä kunnan varhaiskasvatusmenoihin toiminnan tehostumisen myötä. 

Tuntiperusteinen laskutus edellyttää toimivaa sähköisen asioinnin järjestelmää, jossa vanhemmat ennakkoon ilmoittavat hoitoaikatarpeensa ja jonka kautta käytettyjen tuntien seuranta sekä esimerkiksi yhteydenpito päiväkodin ja kodin välillä on mahdollista. Tällä hetkellä Vantaalla on käytössä digitaalinen hoitoajan seurantajärjestelmä perhepäivähoitopaikkojen lisäksi muutamissa päiväkodeissa. Tämä mobiilikokeilu on tarkoitettu lähinnä läsnäolopäiväkirjanpitoa helpottamaan ja se etenee vaiheittain. Sähköistä asiointijärjestelmää Vantaalla ei vielä ole ja uuden asiakashallintajärjestelmänkin kehittelytyö on vasta aivan alkuvaiheessa. 

Joustavan järjestelmän luominen on Vantaan kokoisessa kaupungissa vaativa ja aikaavievä toteutettava henkilöstö- ja tilasuunnittelun näkökulmasta. Selvitystyön käynnistämisestä olisi siis hyvä päättää mahdollisimman pian, jotta valmistelussa voitaisiin kiinnittää huomiota eri sähköisten järjestelmien yhteensopivuuteen alusta asti ja jotta suuren uudistuksen valmisteluun voitaisiin varata riittävästi aikaa.
Tekijät: Hanna Luukkonen, Maija Vanhanen

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Puhe Vantaan maa- ja asuntopoliittisista linjauksista

Miten vanhoja keskuksia kehitetään Vantaalla?