Lapsen etu edellä kohti parempia palveluja

Olen sitä mieltä, että mitä pienempi lapsi on, sitä parempi hänen on olla samojen, tuttujen ja luotettavien aikuisten hoidossa. Omat vanhemmat, isovanhemmat tai muut lähisukulaiset ja päiväkotien henkilökunta ovat näitä aikuisia. Perheen tulee saada itse valita lapsen hoitomuoto, omaan tilanteeseensa sopiva ratkaisu.

Miten Vantaa voisi tukea lapsiperheitä? Vantaan tulisi panostaa ennaltaehkäisevään kotiapuun, eli jos neuvolassa havaitaan, että perhe tarvitsee apua kotona, he saisivat herkemmin tukea kotiin. Kotihoidon tuen kuntalisän lyhentämistä tulisi tarkastella uudestaan. Olisiko sopivampi ikäraja kuitenkin korkeampi kuin 1,5 vuotta?

Miten lastenhoitajat ja lastentarhanopettajat saataisiin viihtymään työssään? Uskon, että osallistamalla heitä, antamalla vapauksia työn suunnitteluun ja toteutukseen ja pitämällä huolta työhyvinvoinnista. Ja tietysti takaamalla sen, että ryhmäkoot eivät kasva ja että erityistilanteisiin on saatavissa apua. Uudet varhaiskasvatuksen periaatteet sisältävät paljon hyvää, ja henkilöstön tulisi saada halutessaan täydennyskoulutusta.

Avoimia päiväkoteja ja kerhotoimintaa pitää jatkossakin tukea, siellä toteutetaan myös upeaa varhaiskasvatustehtävää.

Kannatan kokeiluja, joilla pyritään sujuvoittamaan ja parantamaan käytäntöjä. Esimerkiksi lasten päivähoidon ja vanhustenhoidon yhteistä toimintaa voisi lisätä: yhteinen askartelu, musiikin harrastaminen tai vaikka satujen lukeminen olisi kivaa molemmille osapuolille.

Laskutusjärjestelmää päiväkodeissa tulisi kehittää aidon tuntiperusteisuuden suuntaan. Teknisesti pitäisi olla jo mahdollista tietää kuinka monta tuntia lapsi on hoidossa. Hyötyjä tästä tulee sekä perheelle että kaupungille. Näin on koettu Liperin kunnassa, jossa tuntiperusteista päivähoitomaksua on onnistuneesti kokeiltu. Jatkossakin vanhempien tai yksinhuoltajan tulojen määrä on otettava huomioon eli tarkoitus ei ole nostaa päivähoitomaksua. Tuntiperusteisessa maksujärjestelmässä vuorotyö ja ympärivuorokautisen hoidon tarve on suunniteltava myös niin, että hoitomaksu ei nouse.

Perheen tulisi saada sujuvasti hoitopaikka vanhemman työllistyessä ettei käy niin, että vanhempi ei voi ottaa työtä vastaan. Opiskeleva vanhempi taas tarvitsisi lyhytkestoista päivähoitoa. Olisiko tuntiperusteisesta päivähoitomaksusta apua näihin ongelmiin?

Mielestäni on lapsen etu saada olla turvallisessa hoidossa ja saada korkeatasoista varhaiskasvatusta, mutta on myös lapsen etu olla kotona, omien vanhempien kanssa niin paljon kuin mahdollista, jos perhe on kunnossa ja kotona on turvallista olla. Lasten takia perheiden hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää.

Linkkejä Liperin tapauksesta:
http://yle.fi/uutiset/3-7228132
http://www.liperi.fi/fi/kunta/ajankohtaista/?news=view&newsID=2031

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Puhe Vantaan maa- ja asuntopoliittisista linjauksista

Miten vanhoja keskuksia kehitetään Vantaalla?

Joustoa päivähoitoon tuntiperusteisella laskutuksella